Iesaisties!

Ja vēlaties uzdot jautājumu projekta LIFE FOR SPECIES komandai vai Sarkanās grāmatas veidotājiem, nosūtiet ziņu!

Projekta sugu eksperti labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem par dažādām sugu grupām (skatīt kontaktus zemāk).

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Atļautie formāti: JPG, PNG, PDF

Atļautais vienas datnes maksimālais lielums: 3MB
Atļautais kopējais datņu skaits: 5

Kontakti

Gunta Čekstere-Muižniece
Projekta vadītāja
gunta.cekstere@sarkanagramata.lu.lv + 371 29436586
Madara Eihe
Komunikācijas vadītāja
madara.eihe@sarkanagramata.lu.lv + 371 26555261
Kristīne Kenigsvalde
Sugu datu lapu pārzine
parzinis@sarkanagramata.lu.lv + 371 28680420
Viesturs Ķerus
Putnu sugu grupas koordinators
putni@sarkanagramata.lu.lv
Valdis Pilāts
Zīdītāju sugu grupas koordinators
ziditaji@sarkanagramata.lu.lv
Andris Čeirāns
Abinieku un rāpuļu sugu grupu koordinators
abinieki@sarkanagramata.lu.lv
Jānis Bajinskis
Zivju sugu grupas koordinators
zivis@sarkanagramata.lu.lv
Dmitrijs Teļnovs
Bezmugurkaulnieku sugu grupas koordinators
bezmugurkaulnieki@sarkanagramata.lu.lv
Liene Auniņa
Vaskulāro augu sugu grupas koordinatore
augi@sarkanagramata.lu.lv
Līga Strazdiņa
Ķērpju, sūnu un sēņu sugu grupas vadītāja, sūnu sugu eksperte
sunas@sarkanagramata.lu.lv
Polina Degtjarenko
Ķērpju sugu eksperte
kerpji@sarkanagramata.lu.lv
Diāna Meiere un
Inita Dāniele
Sēņu sugu ekspertes
senes@sarkanagramata.lu.lv
Projekta finansētāji un partneri