Materiāli

Projektā izstrādātie materiāli

Aktivitāšu lapas izstrādātas D2 aktivitātes ietvaros.Projektā izstrādātie mācību materiāli ekspertiem (D3 aktvititāte):

Latvijas Sarkanās grāmatas materiāli

Latvijas Sarkanās grāmatas pēdējā redakcija izdota laika posmā no 1996. līdz 2003. gadam 5 sējumos, kuros aprakstītas 38 sēnes, 34 ķērpji, 319 paparžaugi un sēklaugi, 167 bezmugurkaulnieki, 15 zivis, 6 abinieki, 3 rāpuļi, 79 putni, 24 zīdītāji.

Latvijas sarkanās grāmatas sugu saraksts pieejams ŠEIT.

Projekta finansētāji un partneri