Lietošanas noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka mājas lapas www.sarkanagramata.lu.lv un tajā pieejamās informācijas lietošanas kārtību un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem.
  2. Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un šīs mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu, ievērot konkrētos lapas lietošanas noteikumus.
  3. Katrs mājas lapas lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām un informāciju, ko raksta mājas lapā. Projekts LIFE FOR SPECIES nav atbildīga par lietotāju darbībām un saturu, ko mājas lapā ievieto lietotāji.
  4. Respektējot fizisko personu datu aizsardzības principus, mājas lapa neizpauž trešajām personām lietotāju personīgo informāciju.
  5. Pārpublicējot mājas lapā ievietoto informāciju, atbilstoši Autortiesību likuma prasībām jāpievieno atsauce uz www.sarkanagramata.lu.lv.
  6. Mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Projekts LIFE FOR SPECIES nav saistīts ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.
  7. Projektam LIFE FOR SPECIES ir tiesības mainīt un papildināt mājas lapas lietošanas noteikumus iepriekš par to nebrīdinot mājas lapas apmeklētājus.
Projekta finansētāji un partneri