Ekspertu seminārs “Reto ķērpju sugu noteikšana un aizsardzība”

Projekta finansētāji un partneri