Mācības augu ekspertiem par reto augu sugu noteikšanu un atpazīšanu

Neliels ieskats projekta LIFE for Species organizētajās mācībās augu ekspertiem par reto augu sugu noteikšanu un atpazīšanu, kas notika 2022. gada 24. maijā. Eksperti pētīja 40 dažādas reti sastopamas un sarežģīti nosakāmas vaskulāro augu sugas, apgūstot noteikšanā būtiskās pazīmes. Foto: Gunta Čekstere un Jēkabs Dzenis

Projekta finansētāji un partneri