Seminārs "Meža un ūdeņu bezmugurkaulnieku sugu atpazīšana, apdraudējumi un aizsardzība"

Projekta finansētāji un partneri