Starptautiskā Susuru konference

No 9. līdz 13. maijam Svilengradā (Bulgārijā) norisinājās 11. starptautiskā susuru konference, kas ierasti norisinās reizi trijos gados un pulcē zinātniekus, dabas aizsardzības speciālistus, dabas pētniekus un brīvprātīgos no daudzām, galvenokārt, Eiropas valstīm, lai dalītos atklājumos, idejās un pieredzē par susuru sugu ekoloģiju, morfoloģiju, histoloģiju, ģenētiku, sugu izplatību un aizsardzību, dzīvotņu kvalitāti, dažādām monitoringa un pētniecības metodēm un citām susuru izpētē un aizsardzībā būtiskiem jautājumiem.

Foto: L. Taube (Daugavpils Universitāte)

Projekta finansētāji un partneri