Atgriezties

Biezstaru zemeszvaigzne

Geastrum triplex
Jutīga
Jutīga

Biezstaru zemeszvaigzne

Geastrum triplex

Morfoloģija un bioloģija

Atvērušies augļķermeņi 6-12 cm plati. Eksoperīdijs biezs, saplīst 3-10, bet pa lielākai daļai 5-8 gaiši brūnās vai brūnās daivās. Endoperīdijs sēdošs, saplacināti lodveida, 3,1-5, pa lielākai daļai 1,5-3,5 cm plats, gluds, pelēcīgs līdz gaiši brūns. Parasti augļķermeņos starp ekso- un endoperīdiju veidojas nesaplīsusi apkakle. Tā ir līdz 5 mm bieza, baltgana līdz netīri balta, vēlāk bēšā krāsā, brūna līdz tumši brūna. Peristoms skaidri norobežots, sākumā zīdaini-tūbains, vēlāk nedaudz krokains, pie pamatnes līdz 14 mm plats, ar relatīvi lielu atveri. Sporas lodveida, brūnas, 4,5-6,2 μm platas, ar 0,7-1,0 μm garām kārpiņām. Saprotrofa suga (Dāniele, Meiere 2020; Jeppson et al. 2013; Sunhede 1989; Latvijas Daba). Suga ir daudzgadīga, augļķermeņi viengadīgi, bet saglabājas visu gadu. Sastopama VII-XI.

 

Izplatība

Sugas areāls aptver Āziju (Ķīna, Koreja, Irāna, Turcija u.c.), Āfriku (Kongo, Diendivāfrika), Austrāliju, Eiropu, Ziemeļ- un Dienvidameriku. Kopumā Eiropā un Ziemeļamerikā tiek uzskatīta par parastu, bieži sastopamu sugu. Dažās valstīs un reģionos – apdraudēta (piemēram, Kanādā Britu Kolumbijā VU (NatureServe); Lietuvā iekļauta aizsargājamo skaitā VU D1; Polijā – apdraudēta (EN)). Latvijā pirmo reizi konstatēta 1974. gadā Tērvetes apkārtnē. Apdzīvotā platība (AOO) Latvijā ir 36 km2, un sastopamības apgabals (EOO) ir 8291 km2. Par sugas izplatības pārmaiņām Latvijā ziņu nav nepietiekamu pētījumu dēļ.

 

Populācijas lielums un tā pārmaiņas

Ziņu par populācijas lieluma pārmaiņām Latvijā nav.

 

Biotopi un ekoloģija

Aug ar lakstaugiem bagātos mežos, dod priekšroku kaļķainām augsnēm, nereti trupošu koku vai skudru pūžņu tuvumā, parkos un citās antropogēni ietekmētās teritorijās, parasti zem lapu kokiem, lapu nobirās.

 

Apdraudējums

Sugu apdraudošie faktori Latvijā nav pētīti. Sugu apdraud ekosistēmas izmaiņas mežu apsaimniekošanas, samazinot vecu mežu īpatsvaru, kailcirtes rezultātā un dabiski eitrofikācijas vai paskābināšanās procesi.

 

Aizsardzība

Suga tiek vērtēta kā apdraudēta Polijā, jutīga Lietuvā (VU D1), gandrīz apdraudēta Igaunijā, Norvēģijā. Aizsargājamās teritorijās Latvijā atrodas neliela daļa (ap 10%) no sugas populācijas Latvijā. Aizsardzības pasākumi galvenokārt saistīti ar piemērotu biotopu saglabāšanu. Nepieciešami papildus pētījumi par sugas sastopamību, ekoloģiju, apdraudošajiem faktoriem.

 

Galvenais novērtētājs: Diāna Meiere

Novērtētājs: Inita Dāniele

 

Literatūras saraksts

  1. Dāniele, I., Meiere, D. 2020. Lielā Latvijas sēņu grāmata. Latvijas Dabas muzejs, Karšu izdevniecība Jāņa sēta, Rīga, 527 lpp.
  2. Jeppson, M., Nilsson, R. ,H., Larsson, E. 2013. European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae) - a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematics and Biodiversity 11(4): 437–465.
  3. Latvijas Daba: sugu enciklopēdija. Kukaiņi. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.latvijasdaba.lv/senes/geastrum-triplex/ [skatīts 20.04.2022.].
  4. NatureServe 2022. NatureServe Network Biodiversity Location Data accessed through NatureServe Explorer. NatureServe, Arlington, Virginia. [online]. Available at: https://explorer.natureserve.org/Taxon/ELEMENT_GLOBAL.2.881022/Geastrum_triplex [accessed: 20.04.2022.]
  5. Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 396. Latvijas Vēstnesis, 413/417, 17.11.2000.
  6. Sunhede, S. 1989. Geastraceae (Basidiomycotina): morphology, ecology end systematics with special emphasis on the North European species. Fungiflora, Oslo, 536 pp.
Projekta finansētāji un partneri