Atgriezties

Mežirbe

Bonasa bonasia
Aplūkot detalizētu karti

Mežirbe

Bonasa bonasia

Apraksts

Baloža lieluma rūsgan-pelēk-brūni balt-raibs putns. Barojas gan kokos, gan uz zemes. Pieaugušie putni pārtiek galvenokārt no augiem, savukārt putnu mazuļu barība ir kukaiņi un citi bezmugurkaulnieki. Mežirbes ligzda ir bedrīte uz zemes pie kāda koka vai krūma saknēm. Putns gadā perē vienu reizi, un dējumā ir 6–11 olas. Putna mazuļi pamet ligzdu drīz pēc izšķilšanās un vecāku uzraudzībā uzsāk patstāvīgi baroties. Mežirbe ir nometnieks – putns, kas dzīvi pavada noteiktā teritorijā. Paaudzes ilgums ir 2,9 gadi. Mežirbe apdzīvo jauktus un skuju koku mežus ar bagātīgu pamežu.

Izplatība

Mežirbe ir izplatīta no Francijas austrumu daļas līdz Ķīnas ziemeļiem dienvidos un no Skandināvijas ziemeļiem līdz Krievijas austrumiem ziemeļos. Izplatības areāls Eiropā kopš 20. gs. 80. gadiem nedaudz sašaurinājies. Latvijā sugas izplatība starp 1980.–1984. un 2000.–2004. gadu ir samazinājusies. Izplatības samazinājums novērots arī starp 2000.–2004. un 2013.–2017. gadu, taču tas nav statistiski būtisks. Mežirbes pasaules populācija sarūk, taču ne tik strauji, lai populāciju uzskatītu par apdraudētu. Eiropas populācijas tendence nav zināma. Latvijas ligzdojošā mežirbes populācija ir 4858–24069 pāru (9716–48138 pieaugušu putnu) liela. Pēdējos desmit gadu laikā Latvijas populācija samazinājusies par 50%.

Apdraudējums

Mežirbi ietekmē mežizstrāde, plēsonība, medības, savvaļas augu vākšana.

Aizsardzības pasākumi

Suga iekļauta Putnu direktīvas I pielikumā un Bernes konvencijas III pielikumā. Iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Izstrādāts sugas aizsardzības plāns. Sugas aizsardzības nodrošināšanai nepieciešams noteikt mežizstrādes un meža kopšanas pārtraukumu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam. Jāsamazina kailciršu īpatsvars un jāmazina mežu fragmentācija. Mežsaimnieciskajos darbos jānodrošina mežirbei svarīgu struktūru – pameža, mellenāju, kritalu – saglabāšana.

Projekta finansētāji un partneri