Atgriezties

Purva brūnulis

Erebia embla
Trūkst datu
Trūkst datu

Purva brūnulis

Erebia embla

IUCN kategorija un kritēriji Latvijā: DD (Data deficient) – suga, par kuru trūkst informācijas, lai novērtētu apdraudētības statusu.

 

Morfoloģija un bioloģija

Purva brūnuļa spārnu plētums ir 39–47 mm. Spārni tumši brūni. Priekšspārnu virspusē ir rinda ar 3-5 actiņām, no kurām augšējā ir lielākā. Uz pakaļspārniem arī ir actiņas (2-5), bet ievērojami mazākas. Lido no jūnija līdz jūlija sākumam. Tauriņi ir aktīvi dienas laikā, apmeklē ziedus. Bioloģija nav zināma. Domājams, ka Latvijā kāpuri pārtiek no graudzālēm (līdzīgi kā visas to radniecīgās sugas).

 

Izplatība

Areāls transpalearktisks. Suga ir sastopama Eiropas tundras, mežatundras un boreālajā daļā, visā Sibīrijā, uz dienvidiem līdz Mongolijai, Krievijas Tālajiem  Austrumiem, Sahalīnai, Ķīnai un Korejai. Latvijas populācija atrodas uz izplatības areāla dienvidrietumu robežas. Igaunijā purva samtenis ir sastopams ļoti lokāli un reti, Lietuvā suga nav konstatēta. Purva samtenis nav reta suga Zviedrijā, Somijā un Krievijas ziemeļrietumu daļā.

 

Populācijas lielums un tā pārmaiņas

Igaunijas dienvidaustrumu daļā joprojām ir vairākas sugas atradnes. Latvijā suga vairakkārt atzīmēta 19. gs. literatūrā, pēdējo reizi konstatēta Pukšu purvā 1985. gadā. Ir pamats uzskatīt, ka suga joprojām eksistē valsts ziemeļaustrumu daļā.

 

Biotopi un ekoloģija

Dzīvo purvos, purvu malās, purvainos mežos.  

 

Apdraudējums

Eiropā sugu primāri apdraud ekosistēmu izmaiņas un degradācija.

 

Aizsardzība

Nepieciešama sugas teritorijas/apgabala aizsardzība, pētījumi par populācijas lielumu, izplatību un tendencēm, apdraudošajiem faktoriem.

 

Novērtētājs: Nikolajs Savenkovs

 

Literatūras saraksts

  1. Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. Ministru kabineta noteikumi Nr. 396. Latvijas Vēstnesis, 413/417, 17.11.2000.

 

Projekta finansētāji un partneri