11. oktobrī notiks sanāksme par projektā izstrādātajiem priekšlikumiem aizsargājamo sugu sarakstam

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. septembrim ir izstrādāti priekšlikumi jaunam aizsargājamo sugu sarakstam Latvijā. 

Darbi veikti projekta A.1 aktivitātes “Kritēriju izstrāde nacionālas nozīmes aizsargājamo sugu sarakstiem” ietvaros.   

Lai iepazīstinātu interesentus ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem aizsargājamo sugu sarakstam putnu, zīdītāju, bezmugurkaulnieku, abinieku, rāpuļu un zivju sugām, plānots organizēt publisku sanāksmi -  š.g. 11. oktobrī plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Pasākuma programma pieejama šeit.*

Projektā izstrādātie priekšlikumi putnu, zīdītāju, bezmugurkaulnieku, abinieku, rāpuļu un zivju sugām pieejami šeit Sugu saraksti_sanaksmei 11.10.2023**

Vadlīnijas jeb pamatprincipi kritēriju izstrādei un kategoriju dalījumam aizsargājamo sugu sarakstam pieejami šeit. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 8. oktobrim (ieskaitot) šeit. 

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes.   

Aicinām interesentus iepazīties ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz š.g. 10. oktobrim (ieskaitot), rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv  

Papildus informācija: Sanāksme par projektā izstrādātajiem priekšlikumiem vaskulāro augu, sūnu, mieturaļģu, ķērpju un sēņu aizsargājamo sugu sarakstiem tiks organizēta 12.10.2023. (Zoom platformā). Papildus informācija tiks izsūtīta tuvāko dienu laikā. 

*NB! Programma nedaudz labota - ar vietām mainītas prezentācijas par zivju un zīdītāju sugām, kā arī nedaudz pagarināta viena no pauzēm. 

**NB! Veiktas izmaiņas priekšlikumos par īpaši aizsargājamo zivju sugu sarakstu, izmaiņas iekrāsotas dzeltenā un sarkanā krāsā.

Projekta finansētāji un partneri