12. oktobrī notiks sanāksme par projektā izstrādātajiem priekšlikumiem aizsargājamo sugu sarakstam

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. septembrim ir izstrādāti priekšlikumi jaunam aizsargājamo sugu sarakstam Latvijā. 

Darbi veikti projekta A.1 aktivitātes “Kritēriju izstrāde nacionālas nozīmes aizsargājamo sugu sarakstiem” ietvaros.   

Lai iepazīstinātu interesentus ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem aizsargājamo sugu sarakstam vaskulāro augu, sūnu, mieturaļģu, ķērpju un sēņu sugām, plānots organizēt publisku sanāksmi -  š.g. 12. oktobrī plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Pasākuma programma pieejama šeit.  

Projektā izstrādātie priekšlikumi vaskulāro augu, sūnu, mieturaļģu, ķērpju un sēņu sugām pieejami šeit: Sugu saraksti_sanaksmei 12.10.2023 

Vadlīnijas jeb pamatprincipi kritēriju izstrādei un kategoriju dalījumam aizsargājamo sugu sarakstam pieejami šeit. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 9. oktobrim (ieskaitot) šeit

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes.   

Aicinām interesentus iepazīties ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz š.g. 9. oktobrim (ieskaitot), rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv  

Projekta finansētāji un partneri