13. jūlijā notiks sanāksme par putnu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. jūnijam ir veikta putnu sugu un populāciju apdraudētības izvērtēšana un izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/ kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar putnu sugu un populāciju izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, plānots organizēt publisku sanāksmi -  š.g. 13. jūlijā plkst. 10:00 (Zoom platformā).

Tās ietvaros paredzēta: 

  • Informatīva prezentācija par putnu sugu un populāciju apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (V.Ķerus, putnu sugu ekspertu darba grupas vadītājs, LOB). 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: līdz divām stundām. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 11. jūlijam (ieskaitot) šeit.

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā atlasītas un izvērtētas 399 putnu populācijas. Rezultāti pieejami šeit.

Aicinām interesentus iepazīties ar putnu populāciju izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv  

Foto autors: Edgars Trops

Projekta finansētāji un partneri