16. maijā notiks sanāksme par abinieku un rāpuļu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta abinieku un rāpuļu sugu stāvokļa izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN, https://www.iucnredlist.org/) izstrādāto metodiku un kritērijus (kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, tiks organizēta sanāksme š.g. 16. maijā plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Tās ietvaros paredzēta: 

  • informatīva prezentācija par abinieku un rāpuļu sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu, principiem un sugu izvērtēšanas rezultātiem (A.Čeirāns, LU) 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 12. maijam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/GNj7kZJ64QFWncte8

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā kopā izvērtēta 21 abinieku un rāpuļu suga. Rezultāti un izvērtēto sugu saraksts ar piešķirtajām provizoriskajām kategorijām pieejams šeit:
Abinieki_rapuli_IUCN_apspriedem LV 

 (parole: IUCN-2023) 

No tām, 10 taksoni izvērtēti kā LC (least concern jeb drošas) Latvijā.  

Aicinām interesentus iepazīties ar rāpuļu un abinieku sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu
madara.eihe@lu.lv  

Projekta finansētāji un partneri