17. augustā notiks sanāksme par ķērpju sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. jūlijam ir veikta ķērpju sugu apdraudētības izvērtēšana un izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/ kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar ķērpju sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, plānots organizēt publisku sanāksmi -  š.g. 17. augustā plkst. 10:00 (Zoom platformā).

Tās ietvaros paredzēta: 

  • Informatīva prezentācija par ķērpju sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (R.Moisejevs, P.Degtjarenko, ķērpju eksperti, DU). 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: līdz divām stundām. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 15. augustam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/M3g7XjetEmToC9Vm9

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā atlasītas un izvērtētas > 80 ķērpju sugas. Rezultāti pieejami šeit.

Aicinām interesentus iepazīties ar ķērpju sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv  

Projekta finansētāji un partneri