19. maijā notiks sanāksme par vaskulāro augu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta vaskulāro augu sugu stāvokļa izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN, https://www.iucnredlist.org/) izstrādāto metodiku un kritērijus (kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, tiks organizēta sanāksme š.g. 19. maijā plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Tās ietvaros paredzēta: 

  • informatīva prezentācija par vaskulāro augu sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu, principiem un sugu izvērtēšanas rezultātiem (L.Auniņa, LU) 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 17. maijam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/wHmzd3iLtNFxMYDS6

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā kopā izvērtētas 345 vaskulāro augu sugas. Rezultāti ar piešķirtajām provizoriskajām kategorijām pieejami šeit: Vaskularo augu izvertejumi apspriedem_LV_2023 

Aicinām interesentus iepazīties ar vaskulāro augu sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastiem: liene.aunina@lu.lvmadara.eihe@lu.lv  

Projekta finansētāji un partneri