28. aprīlī notiks sanāksme par sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta sēņu sugu apdraudētības izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN,
https://www.iucnredlist.org/; kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar sēņu sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, tiks organizēta sanāksme š.g. 28. aprīlī plkst. 13:00 (Zoom platformā).  

Tās ietvaros paredzēta: 

  • Informatīva prezentācija par sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (I. Dāniele, sēņu sugu eksperte, LU). 
  • Cepurīšu, asku u.c. sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (I.Dāniele, LU). 
  • Koksnes u.c. sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (D.Meiere, LU) 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 25. aprīlim (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/zQHunakRRLnHXJAU7

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā atlasītas un izvērtētas 140 sēņu sugas. Rezultāti pieejami šeit.

Aicinām interesentus iepazīties ar sēņu sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu
madara.eihe@lu.lv

Projekta finansētāji un partneri