28. aprīlī notiks sanāksme par zīdītāju sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta zīdītāju sugu stāvokļa izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/, https://sarkanagramata.lu.lv/par-projektu/materiali/). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Lai iepazīstinātu interesentus ar zīdītāju sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, tiks organizēta sanāksme š.g. 28. aprīlī plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Tās ietvaros paredzēta: 

  • Informatīva prezentācija par zīdītāju sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (Valdis Pilāts, Dabas aizsardzības pārvaldes zīdītāju sugu eksperts). 
  • Zīdītāju sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (Valdis Pilāts, DAP zīdītāju sugu eksperts; Gunārs Pētersons un Viesturs Vintulis, SIA “Dabas eksperti”). 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 25. aprīlim (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/p3rGEQEes7aNgM2H8

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā atlasītas un izvērtētas 39 zīdītāju sugas. Rezultāti pieejami šeit: Ziditaji_izvertejumi apspriedem LV_2023 

Aicinām interesentus iepazīties ar zīdītāju, t.sk. sikspārņu sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu
madara.eihe@lu.lv  

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķis ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, izstrādāt zinātniski pamatotus kritērijus sugu apdraudētības pakāpes novērtēšanai un aizsardzības statusa noteikšanai, kā arī sagatavot priekšlikumus attiecīgām normatīvo aktu izmaiņām. Projektu realizē Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Projekta finansētāji un partneri