30. maijā notiks atkārtota sanāksme par sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta sēņu sugu apdraudētības izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/; kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit. Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Tehnisku iemeslu dēļ, diemžēl daudzi no Jums nesaņēma informatīvo e-pastu par sanāksmi 28.04.2023.  

Lai iepazīstinātu interesentus ar sēņu sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, plānots organizēt atkārtotu sanāksmi -  š.g. 30. maijā plkst. 10:00 (Zoom platformā).  

Tās ietvaros paredzēta: 

  • Informatīva prezentācija par sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (I. Dāniele, sēņu sugu eksperte, LU). 
  • Cepurīšu, asku u.c. sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (I.Dāniele, LU). 
  • Koksnes u.c. sēņu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (D.Meiere, LU) 
  • Jautājumi un diskusija. 

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas. 

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 26.maijam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/5vMgnWAPWy9uYT8o7 

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes. 

Projektā atlasītas un izvērtētas 140 sēņu sugas. Rezultāti pieejami šeit: Senu izvertejumi_LV_2023 apr 

Aicinām interesentus iepazīties ar sēņu sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv  

Projekta finansētāji un partneri