31. augustā notiks sanāksme par zivju sugu apdraudētības izvērtējumiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. jūlijam ir veikta zivju sugu apdraudētības izvērtēšana un izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/ kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros.

Lai iepazīstinātu interesentus ar zivju sugu izvērtējumu rezultātiem, plānots organizēt publisku sanāksmi - š.g. 31. augustā plkst. 10:00 (Zoom platformā).

Tās ietvaros paredzēta:

  • Informatīva prezentācija par zivju sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (J.Bajinskis, zivju sugu eksperts).
  • Saldūdens zivju sugu izvērtējuma rezultāti (J.Bajinskis, zivju sugu eksperts).
  • Jūras zivju sugu izvērtējuma rezultāti (J.Gruduls, zivju sugu eksperts).
  • Jautājumi un diskusija.

Plānotais sanāksmes garums: līdz divām stundām.

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 29. augustam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/ctXbAgvZV6kS4HrL9

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes.

Projektā atlasītas un izvērtētas 51 zivju suga. Rezultāti pieejami šeit.

Aicinām interesentus iepazīties ar zivju sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv

Projekta finansētāji un partneri