31. maijā notiks sanāksme par sūnu un mieturaļģu sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta sūnu un mieturaļģu sugu stāvokļa izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana, izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN, https://www.iucnredlist.org/) izstrādāto metodiku un kritērijus (kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros. 

Projektā kopā izvērtētas 187 sūnu un 2 mieturaļģu sugas. Rezultāti un izvērtēto sugu saraksts ar piešķirtajām provizoriskajām kategorijām pieejams šeit:

Sunas_izvertejumi apspriedem LV 2023 

Rezultātu prezentēšanai un apspriešanai tiks organizēta kopīga  sanāksme š.g. 31. maijā plkst. 10:00. Sanāksmi plānots organizēt attālināti – Zoom platformā.  

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 2 stundas.

Sanāksmes ietvaros paredzēta:

• Informatīva prezentācija par sūnu un mieturaļģu sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu, principiem un sugu izvērtēšanas rezultātiem (L.Strazdiņa, LU)

• Jautājumi un diskusija.

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 29. maijam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/ac9iVG71pXChw5iFA

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes.Aicinām Jūs iepazīties ar izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu: madara.eihe@lu.lv vai  liga.strazdina@lu.lv 

Projekta finansētāji un partneri