9. jūnijā notiks sanāksme par bezmugurkaulnieku apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem

Projekta LIFE FOR SPECIES (Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne) ietvaros laika periodā no 2021.g. līdz 2023.g. aprīlim ir veikta bezmugurkaulnieku sugu (t.sk. kukaiņu, gliemju, zirnekļveidīgo, vēžveidīgo, plakano tārpu) apdraudētības izvērtēšana un sugu izzušanas riska līmeņa noteikšana izmantojot Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības izstrādāto metodiku un kritērijus (IUCN, https://www.iucnredlist.org/ kopsavilkums latviešu valodā pieejams šeit). Darbi veikti projekta B.1 aktivitātes “Sugu aizsardzības statusa atkārtota izvērtēšana un apdraudēto sugu saraksta gatavošana, izmantojot IUCN kritērijus” ietvaros.  

Lai iepazīstinātu interesentus ar bezmugurkaulnieku sugu izvērtējumu provizoriskajiem rezultātiem, plānots organizēt publisku sanāksmi -  š.g. 09. jūnijā plkst. 10:00 pēc Rīgas laika (Zoom platformā). 

Tās ietvaros paredzēta:  

  • Informatīva prezentācija par bezmugurkaulnieku sugu apdraudētības izvērtēšanas gaitu un principiem (D. Teļnovs, bezmugurkaulnieku darba grupas vadītājs, LU).  
  • Kukaiņu (t.sk. spāru, vaboļu, tauriņu u.c.) sugu apdraudētības izvērtēšanas rezultāti D. Teļnovs, LU).  
  • Citu bezmugurkaulnieku sugu (gliemji, tārpi, zirnekļveidīgie, vēžveidīgie) apdraudētības izvērtēšanas rezultāti (D. Teļnovs, LU). 
  • Jautājumi un diskusija.  

Plānotais sanāksmes garums: aptuveni 3 stundas.  

Lai piedalītos sanāksmē, lūgums aizpildīt pieteikumu līdz š.g. 6. jūnijam (ieskaitot) šeit: https://forms.gle/gYemxg3KN3cjC4qdA

Saite uz sanāksmi tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pastu pirms sanāksmes.  

Projektā atlasītas un izvērtētas 317 bezmugurkaulnieku sugas. Rezultāti pieejami šeit: B1_Bezmugurkaulnieku izvērtējumi

Aicinām interesentus iepazīties ar bezmugurkaulnieku sugu izvērtējumu rezultātiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz sanāksmei, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv   

Foto: Benita Virbule

Projekta finansētāji un partneri