Aizvadītas mācības par kukaiņu daudzveidību

28. un 29. jūnijā aizvadītas mācības par kukaiņu daudzveidību - Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes projekta LIFE for Species organizētais dabas izziņas speciālistu apmācību seminārs par bezmugurkaulnieku daudzveidību un aizsardzību.

Apmācību laikā projekta LIFE FOR SPECIES bezmugurkaulnieku eksperti Nikolajs Savenkovs un Uģis Piterāns sniedza ieskatu par bezmugurkaulnieku daudzveidību, noteikšanu un aizsardzību, iepazīstināja ar brīvpieejas resursiem, kas izmantojami kukaiņu noteikšanai un izzināšanai.

Praktisko nodarbību laikā dalībniekiem bija iespēja izzināt un izmēģināt dažādas sauszemes un ūdeņu bezmugurkaulnieku izpētes metodes, kā arī improvizētā laboratorijā apgūt bezmugurkaulnieku sugu noteikšanas principus.

Izmantojot feremonu lamatas, praktiskās nodarbības laikā tika konstatēts arī stiklspārnis Sesia bembeciformis, kas ir tikai otrais šīs sugas atradums Latvijā un pirmais Vidzemē.

Bezmugurkaulnieki ir sugu skaita ziņā visdaudzveidīgākā dzīvo organismu grupa. Viena no būtiskājām problēmām to aizsardzībai – sugu izplatības datu un speciālistu trūkums, tāpēc semināra mērķis bija celt dabas izziņas speciālistu zināšanas par bezmugurkaulniekiem, lai pilnveidotu dabas izziņas pasākumu saturu un tādā veidā veicinātu plašākas sabiedrības interesi un iesaisti bezmugurkaulnieku aizsardzībā.

Apmācībās pulcējās dalībnieki no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas centriem, Nacionālā Botāniskā dārza, Latvijas valsts mežiem, Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas mājas, Latvijas Nacionālā dabas muzeja un dabas tehnoloģiju parka URDA , kopīgi arī aizvadot arī ideju darbnīcu par to, kā pilnveidot un radīt jaunus dabas izziņas pasākumus par bezmugurkaulnieku aizsardzību un daudzveidību.

Foto - A. Soms, J. Dzenis

Dažas no pasākuma laikā sastaptajām sugām:

Foto - Andris Soms

Projekta finansētāji un partneri