Aizvadīts seminārs "Dabas fotodarbnīca"

Jūnija beigās 20 dabas amatierfotogrāfi satikās seminārā "Dabas fotodarbnīca", kur divu dienu garumā, lektoru vadībā papildināja savas zināšanas un prasmes dažādu sugu fotografēšanā.

Dabas fotogrāfija ļauj ieskatīties kukainim acīs tuvplānā, lēni un nesteidzīgi aplūkot putnu, ko dabā redzam vien pazibam uz sekundi, kā arī iemūžināt elpu aizraujošas ainavas. Dabas fotogogrāfam jābūt bruņotam ar pacietību, kā arī labi jāpazīst saviu iecienītie fotografēšanas objekti. Projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros, 28. un 29. jūnijā norisinājās seminārs "Dabas fotodarbnīca", kur divu dabas fotogrāfu - Andra Eglīša un Uģa PIterāna vadībā - 20 dabas amatierfotogrāfi papilidināja savas zināšanas par dažādu sugu fotogorafēšanu, kā arī fotogorāfijas teorijas pamatus. 
28. jūnijā lekcijas notika Rīgām Latvijas Universitātes Dabas mājā, savukārt, 29. jūnijā semināra dalībnieki satikās SIguldā, Dabas aizsardzības pārvaldē, lai saņemtu praktisko uzdevumu un pēc tam dotos fotomedībās tur pat Siguldas apkaimē. 

Lekcijās Andris Eglītis detalizēti skaidroja dažādas fototehnikas aprīkojuma nozīmi un tehniskās iespējas, kā arī tika diskutēts par attēla kompozīcijas, ritma, krāsu un telpiskuma nozīmi. Tāpat semināra dalībnieki sprieda par labāko fotografēšanas laiku diennakts un arī gada griezumā. Fotogrāfs dalījās ar savu pieredzi dažādu sugu zvēru un putnu fotografēšanā, tajā skaitā - no slēpņiem. Projekta bezmugurkaulnieku eksperts un dabas fotogrāfs Uģis PIterāns izklāstīja dabas objektu makro fotografēšanas nianses no nepieciešamās tehnikas līdz pat sugu atpazīšanas specifikai, stāstījumu bagātīgi ilustrējot ar attēliem no kukaiņu pasaules. 

29. jūnijā iepriekš apgūtās zināšanas semināra dalībnieki devās izmantot praksē, vairāku stundu garumā fotografējot dabas objektus Siguldas apkaimē. Praktiskajā nodarbībā iegūtais materiāls tika prezentēts citiem semināra dalībniekiem un lektoru vadībā analizēts. Par foto modeļiem kļuva dažādu sugu blaktis, rožvaboles, arī putni un augi. Seminārā dalībnieki labprāt dalījās arī savā pieredzē, komentēja viens otra veikumu, kā arī notika plašas diskusijas par izmantoto fototehniku. Dalībnieku pulkā bija fotogrāfi, kas specializējas dažādu sugu grupu fotografēšanā. 

Foto: Maija Medne, Alberts Kūms, Ēva Krēsla

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri