Aprīļa mēneša suga - purva bruņurupucis

Kamēr mēs izbaudām pirmās siltās pavasara dienas un sauli, daudzas sugas sāk mosties no ziemas miega. Viena no tām ir arī aprīļa mēneša suga - purva bruņurupucis (Emys orbicularis).

Foto: João Manuel Lemos Lima

Purva bruņurupucis Latvijai ir īpašs - tā ir vienīgā pie mums sastopamā bruņurupuču suga, un diemžēl, to dabā iespējams sastapt aiz vien retāk. Senākās ziņas par purva bruņurupuču atradumiem Latvijā meklējamas jau 19.gs. sākumā, bet mūsdienās suga Latvijā lielākoties atrodama dabas parkā Silene un Apguldes apkārtnē.

Sugas izplatības karte. Autors: Jānis Ukass

Purva bruņurupuča bruņas sasniedz aptuveni 20cm garumu un to krāsa virspusē variē no tumši brūnas līdz melnai ar gaišiem dzeltenīgiem lāsumiem. Bruņu apakšējā daļa var būt gan gaiša, gan tumša, ar tumšākiem plankumiem. Arī rupuča galva, kakls un kājas ir tumšā krāsā ar dzelteniem lāsumiņiem.

Bruņurupucis pastāvīgi uzturas ūdenī vai tā tuvumā, lai gan mātītes mēdz veikt tālāku pārvietošanos pa sauszemi, lai atrastu sausas, saules apspīdētas olu dēšanas vietas. Mātīte maijā izdēj 4 - 15 olas, kas attīstās līdz vasaras beigām un rudens sākumam. Olas tiek ieraktas līdz pat 10cm dziļā bedrītē.

Foto: Dudva

Diemžēl, sugai raksturīga ļoti augsta olu bojāeja un jauno īpatņu mirstība, tomēr, to kompensē ļoti zema pieaugušo purva bruņurupuču mirstība. Arī dzīves ilgums ir ievērojami augsts - 50 un pat vairāk gadi.

Purva bruņurupucis ir visēdājs un ikdienā pārtiek no dažādiem ūdens bezmugurkaulniekiem, citu dzīvnieku atliekām un reizēm arī no augu valsts barības. Rupucis apdzīvo lielākoties nelielas ūdenstilpnes ar saules apspīdētiem krastiem, un dienas laikā nereti sauļojas uz augu ceriem vai koku stumbeņiem. Purva bruņurupucis labi peld, nirst un var ilgi uzturēties zem ūdens. Suga ziemo ūdenstilpņu dibenā, dūņās.

Ja dodoties dabā ieraugi purva bruņurupuci - ziņo par novērojumu Dabas aizsardzības pārvaldei vai portālā Dabasdati.lv

Izmantotie literatūras avoti:

  1. “Purva Bruņurupucis - Emys Orbicularis (L.) - Rāpuļi - Latvijas Daba.” 2023. Latvijasdaba.lv. 2023. https://www.latvijasdaba.lv/rapuli/emys-orbicularis-l/. ‌
  2. Čeirāns A., Pupiņš M., Pupiņa A. 2018. Abinieku un rāpuļu fona monitorings un monitorings Natura 2000 teritorijās (2016.- 2018.gadam). Gala atskaite saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes iepirkuma līgumu Nr. 7.7/77/2016-P. Daugavpils Universitāte, 81 lpp.
  3. Pupiņš M., Pupiņa A. 2017. Eiropas purva bruņurupucis Emys orbicularis un tā aizsardzība Latvijā. GlobeEdit, 123 lpp. 
Projekta finansētāji un partneri