Atskats uz projekta atklāšanas semināru

Šī gada 4. martā ZOOM platformā norisinājās projekta LIFE FOR SPECIES atklāšanas seminārs, pulcējot vairāk kā 150 interesentu.

Projekta LIFE FOR SPECIES atklāšanas semināru, kas notika 4. martā ZOOM platformā atklāja vairāki ciemiņi. Ilona Mendziņa no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības monistrijas Dabas aizsadzības departamenta novēlēja, Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors novēlēja vērtīgus ceļavārdus, projektu uzsākot. Projekta vadītāja Gunta Čekstere iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Jēkabs Dzenis no Dabas aizsardzības pārvaldes izklāstīja, kāda būs projekta loma savvaļas sugu aizsardzības sistēmas pilnveidē, savukārt Viesturs Ķerus no Latvijas Ornitoloģijas biedrības piedāvāja ielūkoties putnu sarkanajā sarakstā. Projekta komandas prezentāciju daļu noslēdza Pēteris Evarts - Bunders no Daugavpils Universitātes, ar uzskatāmiem piemēriem iezīmējot reto un aizsargājamo augu saraksta revīzijas nepieciešamību. Visu semināra laiku dalībniekiem bija iespēja aizpildīt anketu, daloties savā pieredzē un noverojumos par kādu sugu, kura Latvijā izzūd un kļūst retāk sastopama. Visvairāk balsu saņēma bezdelīgactiņa, lidvāvere, arī zaļā vārna un naktsvijoles. Iepriecinoši, ka anketā tika pieminēti visdažādāko sugu grupu pārstāvji: sūnas, ķērpji, vaskulārie augi, ķērpji, abinieki, zivis, putni, zīdītāji. Semināra diskusiju sadaļā rosījās sarunas par projektā iecerētajiem darbiem un paredzamajiem rezultātiem, sugu izplatību un aizsardzības stāvokli, kā arī projekta komunikācijas pasākumiem.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem! 

Vārdu mākonis no izzūdošām sugām semināra dalībnieku balsojumā.
Projekta finansētāji un partneri