Atskats uz projekta pirmo gadu kopā ar uzraudzības grupu

29. novembrī projekta LIFE FOR SPECIES komanda tiešsaistē ZOOM platformā tikās ar uzraudzības grupas pārstāvjiem, lai atskatītos uz pirmo projekta norises gadu un novērtētu paveikto, kā arī iezīmētu turpmākos uzdevumus.

Tieši pirms gada - 2020. gada decembrī - savas aktivitātes uzsāka projekts LIFE FOF SPECIES. Kā projektam veicies gada laikā, kas sasniegts un paveikts, projekta komanda 29. novemrbī, tiešsaistē ZOOM platformā pārrunāja ar uzraudzības grupas locekļiem. Projekta uzraudzības grupā ir deliģēti pārstāvji no visām projekta partnerorganizācijām: Latvijas Universitātes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes un Latvijas ornitolģijas biedrības, kā arī no dažādām citām iestādēm un organizācijām, kam saistoši projekta rezultāti: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības, ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Valsts meža dienesta, A/S "Latvijas vlasts meži", Vides konsultatīvās padomes un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes. 

Projekta komanda deva pārskatu pār projektā paveikto pirmajā gadā, vērtējot katru no aktivitātēm. 2021. gadā projektā tika izstrādāts vadības plāns un kominikāciju stratēģija, projekta komanda piedalījās zinātniskās konferencēs ar ziņojumiem par sugu aizsardzības tēmām, notikušas IUCN apmācības, uzsākti sugu izvērtējumi pēc iUCN kritērijiem, projektā aktuālās tēmas vairākkārt izskanējušas presē, kā arī uzsākts darbs vairākās citās aktivitātēs. Uzraudzības grupas dalībniekiem tika prezentēta projekta finanšu atskaite. Sanāksmes diskusiju sadaļā tika pārrunātas sadarbības iespējas datu apmaiņas jomā un citi ar projekta uzdevumiem nun nākotnes plāniem saistīti jautājumi. 

Nākamā uzraudzības grupas sanāksme paredzēta 2022. gadā. 

Foto: M.Medne
Projekta finansētāji un partneri