Augusta mēneša suga – Upes nēģis

Augusta noslēgumā tiek svinēti nēģu svētki, tiem par godu kā mēneša sugu apskatīsim upes nēģi (Lampetra fluviatilis).

Upes nēģis ir visnotaļ slavens - tam veltīta gan Latvijas Pasta pastmarka, gan arī tas redzams Carnikavas pagasta ģerbonī. Bet vai zināji, ka upes nēģis ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā suga? Arī Latvijā upes nēģim ir īpaši aizsargājamas, ierobežoti izmantojamas sugas statuss. Tomēr, Baltijas jūras ziemeļu daļas nēģu populācijas ir mazāk apdraudētas, kā rezultātā, Latvijā, Zviedrijā un vēl dažās citās valstīs nēģus zvejot drīkst. Kopš 1960. gada Latvijā nēģi tiek arī mākslīgi pavairoti.

Upes nēģim veltīta pastmarka

Upes nēģis ir aptuveni 51 cm garš, tam ir čūskveida ķermenis bez zvīņām. Upes nēģa mugura un sānu augšējā daļa var būt tumši zilganzaļa, zilganpelēka vai zaļganbrūna. Interesanti, ka upes nēģim ir trīs acis - divas no tām izvietotas klasiski, galvas sānos, bet trešā atrodas galvas virspusē, apslēpta zem ādas. Trešā acs ir palikusi aizmetņa stadijā un spēj uztvert tikai gaismas spilgtuma pazīmes.

Upes nēģi nārsto 4-7 gadu vecumā, vienu reizi mūžā, pēc nārsta iet bojā. No nēģu ikriem ižšķiļas 3-4 mm gari kāpuriņi, jeb ņurņiki, kuri vairākus gadus pavada ierakušies gruntī. Pēc metamorfozes nēģi kļūst par brīvi peldošiem plēsējiem, kuri dodas uz jūru. Upes nēģis jūrā pavada 1-3 gadus, pēc kuriem dodas uz nārsta vietām upju straujtecēs. Nēģi nonāk upēs jau sākot no jūlija beigām, tas var turpināties līdz pat nārsta laikam nākamā gada jūnijā.

Upes nēģa (Lampetra fluviatilis) izplatība Latvijā. Karte: Jānis Ukass

Nēģu zveja ierasti notiek to nārsta migrācijas laikā. Upes nēģi Latvijā tiek zvejoti 16 upēs, bet lielākā daļa nēģu tiek iegūta tikai četrās no tām – Salacā, Gaujā, Daugavā un Ventā - un šo upju īpatsvars kopējā nēģu nozvejā pārsniedz 80%.

Izmantotie avoti:

  1. https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/siltais-klimats-negus-narsta-uz-upem-vilina-velak.a378636/

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri