Daugavpilī notiks 11. starptautiskā bioloģiskās daudzveidības pētījumu konference

Daugavpils Universitāte aicina pieteikties 11. starptautiskajai bioloģiskās daudzveidības pētījumu konferencei Daugavpilī, kas norisināsies 20.10.22.-22.10.22.

Reģistrācijas un tēžu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 15. septembris.

Gaidītas ir gan mutiskās prezentācijas, gan arī posteri!

Ar prieku paziņojam, ka pateicoties ES LIFE programmas finansējumam un LIFE projektam "Apdraudētās sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas, kapacitāte, dati un informētība" (LIFE FOR SPECIES, Nr.LIFE19GIE/LV/000857) dalība konferencē būs BEZ MAKSAS. Dalības maksa pavadošajai personai ir 60,00 EUR.

Konferences mājaslapa:

https://biodiversityconference.biology.lv/

Vairāk informācijas:

ICRB paziņojums par konferenci (Angļu valodā)

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri