Daugavpils Universitātē notiks Starptautisks brioloģijas seminārs

Projekta LIFE FOR SPECIES partneri Latvijas Universitāte un Daugavpils Universitāte nākošnedēļ organizēs Starptautisko Brioloģijas semināru, kura laikā Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā “Ilgas” notiks pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu briologiem no Spānijas, Horvātijas, Vācijas, Slovākijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Itālijas.

Paludella squarrosa, Sphagnum sp., Foto A. Mežaka

Kopumā pasākumā piedalīsies 30 briologi, tostarp arī bakalaura, maģistra un doktorantūras programmu studenti. Seminārā piedalīsies arī pasaulē atpazīstami briologi ar plašu pieredzi, piemēram, Dr. Steffen Caspari (Stefens Kaspari) no Vācijas. Stefens pasniegs arī hibrīdnodarbību (semināra dalībniekiem “Ilgās” un tiešsaistē) par Sarkanās grāmatas sugu izvērtējumu koordinēšanu Vācijā. Seminārs balstīsies uz ekspedīcijām dabā Austrumlatvijā, bet vakaros notiks sūnu sugu noteikšana pēc mikroskopiskām pazīmēm, īpašu uzmanību pievēršot retajām un aizsargājamām sugām, kuras tiek izvērtētas projekta LIFE FOR SPECIES aktivitāšu ietvaros. 

Nodarbības laiks: 2. augusts, plkst. 9.00-9.30 no rīta. Diskusija paredzēta līdz plkst. 10.00.

Pieslēgšanās saite: https://us06web.zoom.us/j/83264901519?pwd=azRyaE5EZjFBUDRFdVVPUkwzZUNUZz09

Stefens Kaspari jau ir viesojies vairākas reizes Latvijā un ir atzinīgi novērtējis Latvijas bioloģisko daudzveidību. Daugavpils Universitātes pētnieki kopā ar Stefenu Kaspari 2020. gadā organizēja pirmo Starptautisko Brioloģijas vasaras skolu, kas norisinājās Zoom tiešsaistes vidē.

Informācija par Vācijas Sarkanās grāmatas sugu centru: www.rote-liste-zentrum.de/en/The-German-Red-List-Centre-1708.html

Pasākums tiek organizēts ar mērķi veicināt mūsu esošo sūnu ekspertu kalibrāciju ar pieredzes bagātiem ekspertiem no citām valstīm un bagātināt topošo sūnu ekspertu zināšanas, kā rezultātā ceram, ka pieaugs Latvijas sūnu ekspertu loks. Pasākumu bagātinās arī studentu prezentācijas par pētījuma tēmām un diskusijas.

Vairāk informācijas: https://du.lv/aktualitates/daugavpils-universitate-notiks-starptautisks-briologijas-seminars/

Kontaktpersona: 

Dr biol. Anna Mežaka 

e-pasts: anna.mezaka@du.lv

Projekta finansētāji un partneri