Februāra mēneša aizsargājamā suga - medicīnas dēle

Mēnesī, kad ik gadu tiek atzīmēta Starptautiskā mitrāju dienu, tuvāk iepazīsim un mēneša aizsargājamās sugas godā celsim ūdens iemītnieci – medicīnas dēli.

Medicīnas dēle Hirudo medicinalis. Foto: Mārtiņš Kalniņš

Medicīnas dēle Hirudo medicinalis ir neliels parazītisks posmtārps, kas apdzīvo dažādas saldūdens ūdenstilpes un barojas ar citu dzīvnieku – mugurkaulnieku, piemēram, zivju abinieku, putnu, zīdītāju asinīm. Medicīnas dēle dzīvo ezeros, vecupēs, dīķos un citās ūdenstilpēs, taču Latvijā tā ir samērā reti un nevienmērīgi izplatīta, lai gan atbilstošu dzīvotņu pietiek. Pasaulē par sugas izplatības centru uzskatāma Eiropa, taču ar cilvēku palīdzību medicīnas dēle ir izplatījusies arī citviet, piemēram, Ziemeļamerikā un  Āfrikā.

Vēsturiski medicīnas dēle ir izmantota ārstniecībā - dēļu terapijā. Arī mūsdienās dzīvas medicīnas dēles joprojām izmanto plastiskajā ķirurģijā. Pirmās ziņas par medicīnas dēļu izmantošanu zināmas no Senās Indijas. Savukārt  19. gadsimtā dēles bija izmantotas tik plaši un bieži, ka tas noveda pie sugas izmiršanas vairākās Rietumeiropas valstīs. Mūsdienās no plašās medicīnas dēļu populācijas palikušas lokālas un nelielas mikropopulācijās un vairumā Eiropas valstu šī uzskatāma par izzūdošu vai apdraudētu sugu.

Medicīnas dēles apdraud piemērotu dzīvotņu izzušana meliorācijas ietekmē, barības avotu trūkums, kā arī dēļu ieguve no dabiskām populācijām medicīnas vajadzībām.

Medicīnas dēles Hirudo medicinalis izplatība Latvijā. Karte: Jānis Ukass

Projekta finansētāji un partneri