Fotokonkursa "Zaļie dārgumi" rezultāti

Noslēdzoties fotokonkursam “Zaļie dārgumi”, vēlamies izteikt lielu pateicību ikvienam entuziastam, kas veltījis savu laiku dabas vērtību un sugu daudzveidības iemūžināšanai. Ceram, ka fotokonkurss bija vērtīgs mudinājums doties dabā un iepazīt Latvijā esošo sugu daudzveidību. Bijām ļoti iepriecināti un gandarīti par lielo interesi un atsaucību no gandrīz 80 fotokonkursa dalībnieku puses.

60 labākās konkursa fotogrāfijas tiks apkopotas un izstādītas ceļojošā un virtuālā fotoizstādē, kas tiks atklāta 2023. gada sākumā.

Žūrija 7 locekļu sastāvā rūpīgi izvērtēja ik katru no vairāk nekā 400 iesūtītajām fotogrāfijām, un ir izvirzījusi 3 uzvarētājus katrā no fotokonkursa kategorijām. Ņemot vērā, ka iesūtīto bilžu bija patiešām daudz, vēlamies atgādināt, ka arī fotoizstādes apmeklētāji varēs balsot par saviem favorītiem, kuri pēc izstādes noslēguma saņems īpašas balvas. Tāpat, ikviena iesūtītā fotogrāfija var kļūt par noderīgu vizuāli jaunās Sarkanās grāmatas izstrādē, neatkarīgi no tā, vai tā ir saņēmusi kādu balvu vai tikusi iekļauta fotoizstādē.

Fotokonkursa "Zaļie dārgumi" rezultāti:

1. kategorija - augi:

🥇 1. vieta: Julita Kluša; Foto "Sarkanās cefalantēras, 4.07.2022."

🥈 2. vieta: Ilga Beča; Foto "Daudzgadīgā mēnesene agrā pavasarī pie Lojas upes krastiem"

🥉 3. vietu dala Santa Cine ar foto "Pļavas silpurene. Pavasara vēstnese piejūras kāpu zonā" un Karmena Roze ar foto “Bezdelīgactiņa”

2. kategorija - sūnas, ķērpji, sēnes, aļģes:

🥇 1. vieta: Krista Bondare; Foto "Vainagotā zemeszvaigzne"

🥈 2. vieta: Vija Sīmansone; Foto "Zarainā dižadatene uz nelielas apses kritalas"

🥉 3. vieta: Ilmārs Tīrmanis; Foto "Sparasis crispa (krokainā kazbārde)"

3. kategorija - bezmugurkaulnieki:

🥇1. vieta: Elizabete Dzalbe; Foto "Smilšu graudu pavēlnieks I. Kāpu vilkzirneklis (Arctosa cinerea). Užava, vasara 2022"

🥈 2. vieta: Ilze Priedniece; Foto "Medījums. Kuprainā celmmuša ar iespaidigu medījumu - kameni. Kolkasrags, 12.08.2022."

🥉 3. vietu dala Toms Čakars ar foto "Blāvā briežvabole. Abava, netālu no Kandavas. Bilde 16.07.22." un Benita Virbule ar foto "Blāvā briežvabole"

4. kategorija - zivis, abinieki, rāpuļi:

🥇 1. vieta: Gatis Vilbrants; Foto "Līdzsvars. Skrundas apkārtne. 2013. gads"

🥈 2. vieta: Renāte Kaupuža; Foto "Sila ķirzaka Lacerta agilis"

🥉 3. vieta: Māris Puķītis; Foto "Gludā čūska"

5. kategorija - putni un zīdītāji:

🥇 1.vieta: Edgars Trops; Foto "Melnā puskuitala, 02.05.2022, Nagļu dīķi"

🥈 2. vieta: Māris Kreicbergs; Foto "Meža sesks 10.12.2021."

🥉 3. vietu dala Edgars Smislovs ar foto: "Pēdējā gaisma, Apodziņš sēž mazā meža pudurī, visapkārt izcirtumi" un Jānis Lapinskis ar foto "Apodziņš ar medījumu"

6. kategorija - sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi, sugas sniegtie ekoloģiskie pakalpojumi vai sugu mijiedarbība ar citiem dabas komponentiem:

🥇 1. vieta: Elīna Gulbe; Foto "Kokvaržu savvaļas populācijas pētījumi - DNS paraugu ņemšana"

🥈 2. vieta: Māra Pakalne; Foto "Hidroloģiskā režīma stabilizēšana Madiešēnu purvā, būvējot kūdras aizsprostus, Augstrozes dabas liegums"

🥉 3. vieta: Agnese Priede; Foto "Kaļķaini zāļu purvi ir nozīmīgas retu augu un bezmugurkaulnieku sugu dzīvotnes, piemēram, šeit aug daudz orhideju sugu, bezdelīgactiņas, kreimules. Kaļķainie zāļu purvi pie Kaņiera tiek apsaimniekoti, ik gadu nopļaujot un savācot sienu. Tas palīdz saglabāt vairāku nozīmīgu retu sugu dzīvotnes, jo tādējādi šie purvi neaizaug."

Uzvarētāju apbalvošana notiks ceļojošās fotoizstādes atklāšanas pasākumā 2023. gada janvārī vai februārī. Ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli, izmantojot anketā norādīto e-pasta adresi.

Lai visiem arī turpmāk izdodas uzņemt daudz skaistu fotogrāfiju un iemūžināt “zaļos dārgumus”!

Projekta finansētāji un partneri