Interesantākie sugu atradumi 2022. gada lauka darbu sezonā

Projekta sugu eksperti šobrīd rūpīgi strādā pie sugu apdraudētības pakāpes vērtējumu sagatavošanas, apkopojot informāciju no dažādiem avotiem. Ir sugas, kurām trūkst datu, tādēļ eksperti projekta ietvaros dodas arī dabā, lai ievāktu trūkstošās ziņas vai aktualizētu informāciju par senākiem datiem. Līdzīgi kā 2021. gadā, arī 2022. gada vasaras sezonā, lauka darbu laikā, projekta ekspertiem izdevies novērot ļoti retas sugas, kas ilgstoši nav redzētas, vai pat tika konstatētas Latvijas teritorijā pirmo reizi.

Latvijā atrasta jauna sēņu suga

Pagājušā gada 24. septembrī Latvijas Mikologu biedrībai bija iespēja apmeklēt daudzu sēņotāju sapņu zemi – Moricsalu. Interesantu atradumu bija daudz – ne velti ap daudzajām kritalām pulcējās sajūsmā spiedzošu sēņu vērotāju un fotografētāju bariņi. Pieejot pie vienas tādas vērotāju apsēstas egļu kritalas, projekta ekspertei I.Dānielei uzreiz bija skaidrs – šādu sēni viņa redz pirmo reizi. 

Uz apsūnojušas, patrūdējušas kritalas nelielā grupā bija izvietojušies viscaur zeltaini dzeltenbrūni līdz augļķermeņi ar ieliektām vai gandrīz piltuvveida līdz 5 cm platām cepurītēm, spilgti oranždzeltenām lapiņām un slaidu, dzeltenīgi brūnu kātiņu. Noskaidrojām arī pirmatklājēju – tā izrādījās Ieva Rožlapa. 

Sēnes spilgtā un neatkārtojamā paskata dēļ sugu noskaidrot nebija grūti – tā ir Latvijai jauna suga Chrysomphalina chrysophylla. Atlika vienoties par latvisko nosaukumu. Omphalina mums jau ir – iedobīte. Bet, ja sēne mirdz vienā zeltā – kāpēc lai tā nebūtu zeltlapiņu zeltdobīte? 

Pēc GBIF datiem sēne sastopama galvenokārt Eiropā un Ziemeļamerikā, arī vietām Āzijā. Tā galvenokārt ir boreālās un hemiboreālās joslas suga, bet sastopama arī siltākos reģionos, galvenokārt mitros egļu mežos, uz apsūnojušām kritalām. 

I.Dāniele atzīst, ka šī suga būtu pelnījusi izvērtēšanu un iekļaušanu Sarkanās grāmatas un aizsargājamo sugu sarakstā. Pagaidām atradne tikai viena – tātad ļoti reta un pat kritiski apdraudēta (CR). Vai varētu uzskatīt, ka pastāv datu deficīts (DD)? Iespējams, ne vairāk, kā daudzām citām retām sugām. Sēnei ir pietiekoši spilgts izskats – gan jau kāds sēņu vērotājs to būtu pamanījis arī agrāk un citviet.

Atrastas Latvijai jaunas un arī sen pazudušas sugas

Jau vasaras vidū dalījāmies ar ziņu par vienu no projekta eksperta un entomologa Nikolaja Savenkova atklājumiem lauka darbos. Ekspertam bija izdevies konstatēt sengaidītu stiklspārņu sugu Sesia bembeciformis. 

30. jūnijā, izmantojot feromonu lamatas, Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasta Papē izdevās konstatēt 6 pieaugušus šīs sugas īpatņus. Sugai ir slepens dzīvesveids - tā pamatā dzīvo uz dažādu sugu kārkliem. Daži īpatņi ievākti un turpmāk tie papildinās Latvijas Nacionālā dabas muzeja kukaiņu kolekciju.

Šī suga izceļas ar dzīves cikla īpatnībām - kāpura stadija ilgst 3-4 gadus. Suga dzīvo stublājos, dzīvos augos un kāpurs barojas ar sulu, bet parasti netiek uzskatīts par kaitēkli. Ņemot vērā, ka suga līdz šim Latvijā nebija konstatēta, tai vēl nav oficiāla nosaukuma latviešu valodā.

Interesants ir arī jaunās sugas izskats - Sesia bembeciformis ir tauriņš, kas izskatā līdzīgs sirsenim. Neskatoties uz tauriņa izskatu, tas ir miermīlīgs un cilvēkiem iedzelt nevar.

Tomēr, Sesia bembeciformis nebija vienīgā Latvijai jaunatklātā suga - jūlija sākumā Krāslavas apkārtnē projekta tauriņu ekspertam N.Savenkovam izdevās sastapt vēl kādu Latvijai jaunu sugu - baltsvītras sviļņpūcīti (Simplicia rectalis). Par šo sugu gan zinām salīdzinoši maz.

Lauka darbu laikā atrastas arī vairākas tauriņu sugas, kas Latvijā uzskatāmas par ļoti retām.

Jūnija izskaņā Papē un Užavā tika uzieti kāpu laukupūcītes (Agrotis ripae) sugas īpatņi. Savukārt Carnikavā un Papē tika atrasti leinera pūcītes (Conisania leineri) sugas pāstāvji. Saskaņā ar jaunākajiem novērtējumiem, abas sugas Latvijā ir uzskatāmas par apdraudētām.

Jūnijā Dobelniekos tika atrasts viens bērzu krūmsprīžmetis (Macaria loricaria). Šis novērojums ir ļoti nozīmīgs ņemot vērā, ka šī suga Latvijā ir ļoti reta un pēdējoreiz tika konstatēta tālajā 1997. gadā. Tāpat, Dobelniekos tika atrasts arī viens tumšās pūcītes (Xylomoia strix) sugas īpatnis. Šī suga ir Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Pēc 60 gadu pārtraukuma atrasts sen meklēts grīslis

Pēc 60 gadu pārtraukuma Latvijā atrasta reta augu suga attālinātais grīslis Carex distans. To atrada Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošā pētniece Liene Auniņa projekta LIFE FOR SPECIES ekspedīciju laikā 2022.gada veģetācijas sezonā. 

1962. gadā attālinātais grīslis tika atrasts zālājā Ainažu apkārtnē, bet tagad suga atrasta dabiskā neielabotā zālājā Kurzemē. Sugu Ainažu apkārtnē diemžēl nav izdevies atkārtoti atrast. Jaunais atradums liecina, ka attālinātais grīslis meklējams zālājos, iespējams, arī zāļu purvos, šaurā joslā gar Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti.

Projekta finansētāji un partneri