Izsludinām pieteikšanos semināram "Dabas fotodarbnīca"

Šī gada 28. un 29. jūnijā projekts LIFE FOR SPECIES organizē semināru dabas amatierfotogrāfiem, ar mērķi veicināt dabas fotogrāfu zināšanas un prasmes dažādu sugu fotografēšanā.

Īpaši aizsargājamo, reto un apdraudēto sugu fotogrāfijas veidos nozīmīgu informācijas apjomu topošajā Latvijas Sarkanajā grāmatā, kā arī ir neatsverams palīgs, stāstot par dabu un retajām sugām ikdienā. 

Lai rosinātu Latvijas dabas fotoentuziastus pievērsties sugu fotografēšanai, kā arī veicinātu fotografēšanas prasmes un zināšanas sugu fotografēšanas jomā, projekts LIFE FOR SPECIES rīko divu dienu semināru "Dabas fotodarbnīca".

Fotodarbnīcu vadīs divi lektori - Latvijā zināmi dabas fotogrāfi:

  • Andris Eglītis stāstīs par kompozīciju, krāsu un gaismu, kā arī dabas objektu fotografēšanas tehniku un metodēm;
  • Uģis Piterāns, projekta LIFE FOR SPECIES bezmugurkaulnieku eksperts un dabas fotogrāfs dalīsies sugu mednieka pieredzē, izvērtējot, kur, kad un kā meklēt fotografējamos objektus, kā arī stāstīs par makrofotografēšanu. 

Seminārs notiks divas dienas. 28. jūnijā plānota teorijas diena Latvijas Universitātes Dabas mājā Jelgavas ielā 1, Rīgā, savukārt 29. jūnijā semināra dalībnieki pulcēsies Dabas aizsardzības pārvaldē, Baznīcas ielā 7, taču daļu dienas ir plānots praktiskais fotografēšanas uzdevums dabā - Siguldas apkaimē. Otrajā dienā nepieciešams ņemt līdzi savu fototehniku un atbilstošu apģērbu, lai dotos dabā. Praktiskā uzdevuma laikā radītās fotogrāfijas tiks analizētas kopā ar fotodarbnīcas vadītājiem semināra otrās dienas beigās.
Semināra dalībnieki saņems apliecinājumus par dalību seminārā. 

Semināra programma

Lai pieteiktos semināram, lūgums aizpildīt šo ANKETU. Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 22. jūnijs. 
Seminārs ir bez maksas, kā arī tiks nodrošinātas pusdienas. Vietu skaits seminārā ierobežots. Vairāk pieteikumu gadījumā priekšroka tiks dota fotogrāfiem, kas speciālizējas dažādu sugu fotografēšanā, vai arī vēlas to uzsākt. 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri