Jūlija mēneša aizsargājamā suga - lielais skābeņu zeltainītis

Par jūlija aizsargājamo sugu nominējam lielo skābeņu zeltainīti (Lycaena dispar) – dienastauriņu, kas vislabāk novērojams tieši vasaras vidū.

Siltā un saulainā laikā lielo skābeņu zeltainīti nevar nepamanīt – ugunīgi oranžais tauriņš ar pelēcīgu spārnu apakšpusi izceļas lidojumā, meklējot ziedošus augus ar nektāru. Lielais skābeņu zeltainītis ir pats lielākais no visas Eiropas zeltainīšiem.

Tauriņa kāpuri ir nedaudz līdzīgi mitrenēm, tie barojas uz dažādām skābenēm, kas aug mitrās pļavās vai ūdenstilpju krastos, piemēram, uz krastmalas skābenēm Rumex hydrolaphatum. Tomēr paši zeltainīši ir labi lidotāji un dodas meklēt barošanās vietas – ziedošas pļavas, ceļmalas - tālu no savas izšķilšanās vietas.

Lielais skābeņu zeltanītis ir visā Eiropā apdraudēta suga, ko ietekmē dzīvotņu – mitru pļavu un mitrāju izzušana meliorācijas rezultātā. Suga iekļauta Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar. Foto: M.Medne
Lielais skābeņu zeltainītis Lycaena dispar. Foto: M.Medne

Projekta finansētāji un partneri