Jūnija mēneša suga - parastā strautuspāre

Jūnija izskaņā vēlamies iepazīstināt ar šī mēneša sugu - parasto strautuspāri (Cordulegaster boltonii). Lai gan spāre sastopama no jūnija sākuma līdz pat augusta vidum, tieši jūnija beigās tā sastopama visvairāk, tādēļ dodoties dabā esi uzmanīgs, un varbūt izdosies sugu ieraudzīt!

Foto: Frank Vassen

Neskatoties uz sugas nosaukumu, tā nebūt nav parasta - tieši pretēji, tās izskats ir ļoti košs. Šī ir vienīgā spāru suga Latvijā, kuras visa ķermeņa krāsojums ir melns ar dzelteniem plankumiem. Parastās strautuspāres ķermeņa garums ir 74–85 mm, acis zaļas, vidū saskaras tikai vienā punktā.

Foto: Frank Vassen

Parastā strautuspāre olas dēj ūdenī, kur tās attīstās 2-4 nedēļas. Kāpuri dzīvo stāvošu saldūdeņu biotopos, un gan kāpuri, gan pieaugušās spāres ir plēsēji, kas lielākoties pārtiek no dažādiem bezmugurkaulniekiem.

Šīs spāres Latvijā apdzīvo strautus un mazas upes (1-10m platas), kurās ir tīrs ūdens.  Parastās strautuspāres izvēlētās ūdensteces parasti atrodas mežā, līdz ar to, šī suga reti tiek konstatēta ārpus meža.

Latvijā šo skaisto sugu apdraud meža ūdensteču, grāvju un ūdensnoteku tīrīšana, ja netiek saglabāti ūdenstecēm raksturīgie dabiskie elementi (oļi, laukakmeņi un to sakopojumi ūdensteces gultnē). Parasto strautuspāri var negatīvi ietekmēt arī bebru darbība, kuras rezultātā ūdenstilpnēs paaugstinās ūdens temperatūra un samazinās skābekļa daudzums. Sugu negatīvi ietekmē arī klimata pārmaiņu rezultātā pieaugošie sausuma periodi, kas kaitē gan spārei, gan sugām, ko tā patērē barībā.

Ja dodoties dabā ieraugi parasto strautuspāri - ziņo par novērojumu Dabas aizsardzības pārvaldei vai portālā Dabasdati.lv

Projekta finansētāji un partneri