LIFE FOR SPECIES projekta konference

Nākamā gada septembrī (18.09.2024.-20.09.2024.) Rīgā norisināsies projekta LIFE FOR SPECIES organizētā starptautiskā konference “Safeguarding Biodiversity: Red Lists and Beyond”.

Konferences mērķis ir dalīties pieredzē, nodot zināšanas un labāko praksi par nacionāla un reģionāla līmeņa sarkano sarakstu izveidi, IUCN metodoloģijas pielietojumu, apdraudētu un retu sugu aizsardzību, kā arī bioloģiskās daudzveidības datu sistēmu izveidi un uzlabošanu.

Konference tiks organizēta hibrīdformātā (gan klātienē, gan attālināti), un tā notiks angļu valodā. Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.

Projekta finansētāji un partneri