LIFE for Species projekts pārstāvēts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanās pasākumā

No 12. - 14. septembrim, Somijas Nuuksio Nacionālajā parkā tika aizvadīts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu LIFE projektu tīklošanās pasākums, kura laikā vairāk nekā 35 LIFE projektu komandas no 6 dažādām valstīm dalījās pieredzē par LIFE projektu īstenošanu, kā arī apmeklēja dažādu dabas LIFE projektu norises vietas.

Pirmā tīklošanās pasākuma diena tika aizvadīta Nuuksio, iepazīstoties ar Somijas pieredzi dažādu LIFE projektu īstenošanā, kā arī uzklausot CINEA un ELMEN pārstāvjus par jaunākajām tendencēm un izmaiņām LIFE programmas īstenošanā.

Latvijas LIFE projektu “Pop up” stends. 

Pēc prezentācijām projektu komandām bija iespēja apmeklēt “Pop up” stendus, kuros vairāki LIFE projekti apmeklētājus atraktīvi iepazīstināja ar savu darbības sfēru. Arī LIFE FOR SPECIES komanda no Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta piedalījās pasākumā ar savu stendu, kas tika īstenots kopā ar LIFE LatViaNature integrēto projektu un Dabas aizsardzības pārvaldes projekta komandas pārstāvjiem. Abu Latvijas projektu stendā bija iespēja uzzināt par projektu galvenajām aktivitātēm, saņemt izglītojošus materiālus, kā arī nogaršot dažādas Latvijas dabas veltes.

Otrajā dienā tika piedāvātas ekskursijas uz trīs dažādām apskates vietām: Hanko, Rekijokilaakso un Nuuksio Nacionālo parku. Katra vieta piedāvāja unikālu perspektīvu par dabas aizsardzības centieniem, sākot ar Hanko lagūnu atjaunošanu līdz lidvāveru dzīvotnēm Rekijokilaakso. LIFE FOR SPECIES projekta komanda apmeklēja ekskursiju uz Rekijokilaakso, lai apskatītu un iepazītos ar lidvāveru apdzīvotiem biotopiem, kā arī dažādu lidvāveri aizsargājošu pasākumuieviešanui dabā. Atšķirībā no Latvijas, lidvāvere Somijā ir samērā izplatīta suga, taču pēdējās desmitgadēs to īpatņu skaits ir sarucis. Atbilstoši IUCN kategoriju sadalījumam tā novērtēta kā “VU” jeb jutīga suga. Vairums lidvāveru apdzīvoto vietu atrodas ārpus aizsargājamām dabas teritorijām, līdz ar to nepieciešami papildus aizsardzības mehānismi, tai skaitā tiek īstenoti kompensācijas mehānismi mežu īpašniekiem.

Rekijokilaakso ekskursijā piedalījās arī viena no Somijas LIFE projektu pārstāvēm - suņu trenere Tanja Karpela, kura sagatavo suņus darbam dabas aizsardzībā, kā arī piedalās šo aktivitāšu ieviešanā. Attēlā redzamā ir Tara (beļģu aitas suns), kura ikdienā palīdz sugu kartēšanas procesos dabā, atrodot lidvāveru apdzīvotos kokusun ekskrementus, ko nereti ekspertiem bez suņa neizdotos uziet vai tas būtu daudz lēnāks process. Mums par lielu prieku, arī Latvija ir saistīta ar Taru un Somiju. Taras viens no burvīgajiem un gudrajiem pēcnācējiem no šī gada papildina Latvijas robežsardzes komandu!

Tīklošanās pasākuma noslēguma dienā, visi tā dalībnieki devās uz Espoo, lai iepazītos ar lidvāveri aizsargājošu mehānismu integrēšanu urbānajā vidē, kuri tiek realizēti LIFE projekta ietvaros. Piemēram, ekoloģisko koridoru izveidošana, lai savienotu lidvāveru apdzīvotos biotopus, kurus pilsētvidē šķir maģistrālie ceļi. Tīklošanas pasākumsnoslēdzās ar Somijas Dabas Centra Haltia apmeklējumu.

Šis brauciens bija ļoti vērtīgs, sniedzot platformu zināšanu apmaiņai, sadarbības veicināšanai un sugu aizsardzības nianšu izpratnei. Somijas projektu pārstāvji īpaši izcēla lidvāveru aizsardzības nozīmi un dalījās ar savu pieredzi šajā jomā, ko LIFE For SPECIES komanda var ņemt vērā, strādājot pie sugu aizsardzības mehānismiem Latvijā.

Projekta finansētāji un partneri