Materiāli no publiskajiem semināriem (11.10.23; 12.10.23.)

Izsakām lielu pateicību visiem, kuri 11. un 12. oktobrī piedalījās projekta LIFE FOR SPECIES organizētajos semināros, kuru laikā iepazīstinājām interesentus ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem aizsargājamo sugu sarakstam dažādām sugu grupām (putni, zīdītāji, bezmugurkaulnieki, vaskulārie augi, sūnas u.c.)

Abu semināru materiāli (prezentācijas + projektā izstrādātie priekšlikumi katrai sugu grupai ar kritēriju pielietojumu) pieejami gan šeit, gan arī mūsu mājaslapā, sadaļā “Materiāli”. Turpat lejupielādei pieejamas arī vadlīnijas jeb skaidrojums pamatprincipiem kritēriju izstrādei un kategoriju dalījumam potenciālajam aizsargājamo sugu sarakstam.

Aicinām interesentus vēlreiz iepazīties ar projektā izstrādātajiem priekšlikumiem un iesūtīt komentārus un jautājumus līdz š.g. 30. oktobrim, rakstot uz e-pastu madara.eihe@lu.lv 

Projekta finansētāji un partneri