Noslēdzies tiešsaistes lekciju cikls “Aizsargājamās un apdraudētās sugas Latvijā”

Tiešsaistes lekciju cikls “Aizsargājamās un apdraudētās sugas Latvijā” noslēdzies. Lekciju ieraksti joprojām būs pieejami projekta LIFE FOR SPECIES Facebook lapā.

Aizvadītā mēneša ietvaros (19.03.2022. – 21.04.2022.) ikvienam interesentam bija iespēja iegūt jaunas zināšanas un informāciju par retām, apdraudētām un aizsargājām sugām Latvijā, uzzināt kur šīs sugas sastopamas un kā atpazīstamas, kā arī uzklausīt padomus kā pareizāk un veiksmīgāk nofotografēt dažādus dzīvos organismus. Kopumā projekta LIFE FOR SPECIES Facebook lapā tika noorganizētas septiņas tiešsaistes lekcijas par dažādām organismu grupām, kuras arī turpmāk ikviens interesents var noskatīties un noklausīties sev piemērotā laikā projekta Facebook vietnē video sadaļā: https://www.facebook.com/lifeforspecies/videos.

Ekrānšāviņš no lekcijas par vaskulārajiem augiem.

Ar savām zināšanām un pieredzi dalījās zinoši sugu eksperti: Kristaps Vilks (kukaiņi), Andris Čeirāns (abinieki un rāpuļi), Inita Dāniele un Diāna Meiere (sēnes), Līga Strazdiņa (sūnas), Viesturs Ķerus (putni), Maija Medne un Pēteris Evarts-Bunders (augi).  Lekciju ciklu noslēdza Mārtiņa Kalniņa un Zanes Pīpkalējas sagatavotais stāstījums par spārēm. Paldies lektoriem par izzinošiem un aizraujošiem stāstiem!

Lekciju laikā klausītāji uzdeva dažādus jautājumus, tajā skaitā – precizējot informāciju par sugu sastopamību, piemēram, vai dārza stērste Latvijā kļūst retāk sastopamas? Lekciju dalībniekiem bija interese par to, kā pašu īpašumā iespējams veicināt sugām piemērotus apstākļus, piemēram, kādi ūdensaugi vislabāk labāk patiks spārēm. Klausītāji nereti bija pārsteigti par lekcijās paustajām atziņām, ka lauksaimniecība būtiski  ietekmē pļavu putnu populācijas un, ka krūmu čuža Latvijā aug arī savvaļā. Lektoru stāsti iedvesmoja dalīties ar savu pieredzi un novērojumiem dabā, piemēram, par to, ka purva vardes ir grūti nofotografēt un par sēņu noteikšanu pēc smaržas. Noderīgi bija atgādināt, kā rīkoties, ja atrasta aizsargājama suga – ziņot portālā Dabasdati.lv, kur eksperti sugas novērojumu apstiprinās, kā arī dati tiek regulāri nodoti Dabas datu pārvaldības sistēmai OZOLS.

Ekrānšāviņš no lekcijas par putniem

Ceram, ka tiešsaistes lekcijas būs informatīvs un izzinošs palīgmateriāls visiem, kurus interesē bioloģiskā daudzveidība Latvijā - retas, apdraudētas un aizsargājamas sugas!
Lai veiksmīga sugu vērošana dabā un neaizmirstiet savas novērotās un nofotografētās sugas iesniegt projekta fotokonkursam Zaļie dārgumi!

Projekta finansētāji un partneri