Pieredzes apmaiņas brauciens uz Slovēniju

Jūnija sākumā projekta komanda apciemoja vairākus LIFE projektus Slovēnijā, izzinot sugu aizsardzības aktualitātes, kā arī daloties ar projekta LIFE FOR SPECIES pieredzi un redzējumu sugu aizsardzības jomās.

Jūnija sākumā LIFE FOR SPECIES komanda devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Slovēniju.  Ceļojumam labu ievadu deva viesošanās Slovēnijas Dabas vēstures muzejā, kas šogad svin 200 gadu jubileju un atskatās uz muzeja darbu cauri laikiem. Visaptverošu stāstu par sugu aizsardzību sniedza zoologs, Dr. Boris Kryštufek. Atklājās, ka vēsturiski Slovēnijā nozīmīgs pārtikas avots rudenī un ziemā bijuši lielie susuri (Glis glis), kas Latvijā ir reta un īpaši aizsargājama zīdītāju suga. Susura gaļu rudens pusē ir iespējams nopirkt joprojām.

Ciemojoties pie LIFE NarcIS projekta iepazinām Slovēnijas sugu aizsardzības sistēmas izveides procesu un to, kā top sugu katalogs un Sarkanā grāmata. Vienlaikus dalījāmies savā pieredzē par dabas datu pārvaldības sistēmu OZOLS, projekta mērķiem, uzdevumiem un komunikāciju.

Uz dienu pieslēdzāmies divu LIFE projektu - LIFE Lynx un LIFE WolfAlps EU kopīgi organizētajam starptautiskajam semināram, kur pētījām lielo plēsēju ekspozīciju Mašunā, kā arī piedalījāmies pētījumu demonstrācijās lūšu aktivitāšu monitoringam – treilkameru izlikšanā un lūša medījuma atlieku meklēšanā un analīzē. Dienas noslēgumā iepazinām Čerkņicas ezeru, kur veikti hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi, ierīkoti skatu torņi, kā arī lāču droši atkritumu konteineri. Ezera skatu torņa piekājē krāšņi ziedēja smaržīgās naktsvijoles, taču virs ezera varēja novērot pat četrus melnos stārķus, kas ir reta suga arī Slovēnijā.

Ceļojums noslēdzās vienā no skaistākajām Slovēnijas dabas pērlēm - Triglav nacionālajā parkā, izzinot sūnu purvu aizsardzības aktualitātes, kā arī paveikto sugu aizsardzībai LIFE projektā Peatbogs in Triglav National Park, Pokljuka plato teritorijā. Projektā izveidoto tūrisma izziņas infrastruktūru nu jau atjauno nacionāls projekts VrH Julijcev, kas darbojas ar dažādu sugu (piemēram, trīspirkstu dzenis, mežirbe, mednis, Alpu kreimule u.c.) aizsardzības statusa uzlabošanu Triglav nacionālajā parkā. Aizsardzības pasākumi ietver, piemēram, kluso zonu noteikšanu sugām nozīmīgākajās parka vietās, tās attiecīgi marķējot, kā arī ierobežojot parka tūrisma slodzi un slēdzot ceļus privātajam transportam, kā alternatīvu piedāvājot sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri