Publicēta pirmā versija aizsargājamo sugu atlases kritērijiem

Projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros paredzēts izstrādāt vienotus kritērijus sugu iekļaušanai un izslēgšanai no aizsargājamo sugu saraksta, kā arī aizsargājamo sugu kategoriju dalījumu - pēc nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem un pēc nodarītā kaitējuma indivīda vai atradnes iznīcināšanas gadījumā. Balstoties uz izstrādātajiem kritērijiem, taps priekšlikumi jauna vienota aizsargājamo sugu saraksta izveidei, kā arī tālāk paredzēts izstrādāt attiecīgus normatīvo aktu grozījumu priekšlikumus vai jaunu/s normatīvo aktu projektu/s.

Projekta sugu eksperti apkopojuši pirmo versiju kritērijiem sugu iekļaušanai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un aizsargājamo sugu kategoriju dalījumam. Plašākai publikai tas tika prezentēts tiešsaistes seminārā 2021. gada 3. decembrī.

Ar materiālu iespējams iepazīties šeit.

Dokumentā skaidrots projekta aktivitāšu un plānoto nodevumu jeb rezultātu pārskats, kā arī dots ieskats projektā izstrādātajos kritērijos taksonu atlasei un iekļaušanai aizsargājamo sugu sarakstā un īpaši aizsargājamo sugu kategorijās, kas pamatoti ar vairākiem piemēriem.

Ikviens ir aicināts iesniegt komentārus vai priekšlikumus par pašreizējo kritēriju versiju līdz 2022. gada 30. aprīlim, aizpildot šo ANKETU.

Viens no projekta LIFE FOR SPECIES mērķiem ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, kā arī sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām. Pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, kas nosaka sugu aizsardzību, nav aktualizēti vairāk kā 10 gadus. Šajā laikā ir uzkrājusies jauna zinātniskā informācija par sugu sastopamību un apdraudošajiem faktoriem, kā arī notikušas izmaiņas Latvijas tautsaimniecībā.

Projekta finansētāji un partneri