Publicēts jaunais Eiropas putnu sarkanais saraksts

Starptautiskās dabas aizsardzības organizāciju apvienības “BirdLife International” klajā laistais Eiropas putnu sarkanais saraksts liecina, ka apdraudēti 13% Eiropas putnu sugu. Sarakstā, izmantojot starptautiski pieņemtos IUCN kritērijus, izvērtēts 544 putnu sugu izmiršanas risks, apkopojot datus no vairāk nekā Eiropas 50 valstīm un teritorijām.

Ziņojums rāda, ka šobrīd apdraudēti ir 13% Eiropas putnu sugu un vēl 6% sugu ir gandrīz apdraudēti. Pēdējās desmitgadēs populācijas sarukušas apmēram trešajai daļai Eiropas putnu sugu. Visvairāk apdraudētās putnu grupas ir jūras putni, pīles, bridējputni un plēsīgie putni. Visvairāk apdraudēto sugu saistīts ar jūru, lauksaimniecības zemēm, zālājiem un mitrājiem. Starp būtiskākajiem draudiem minētas liela mēroga zemes lietojuma pārmaiņas, intensīva lauksaimniecība, jūras resursu pārmērīga izmantošana, iekšzemes ūdeņu piesārņojums, neilgtspējīga mežu apsaimniekošana un infrastruktūras attīstība. Populācijas sarūk trešajai daļai Eiropas lauku putnu sugu.

Vienlaikus ziņojums rāda arī veiksmes stāstus – 47 sugas klasificētas zemāka apdraudējuma kategorijā, salīdzinot ar iepriekšējo vērtējumu. Lielākoties tas noticis patiesu populācijas pārmaiņu dēļ, bet daļā gadījumu nozīme bijusi labākai informācijai. Daļai no šīm sugām (piemēram, zivju dzenītim) populācijas aizvien sarūk, bet ne tik strauji kā vērtēts iepriekš.

No Latvijā regulāri ligzdojošām putnu sugām stāvoklis Eiropā kopumā uzlabojies, piemēram, sarkanajai klijai, sudrabkaijai un plukšķim, kas Eiropā tagad tiek uzskatītas par drošām sugām, bet vairākas iepriekš drošas sugas, piemēram, garkaklis, mērkaziņa un krauķis, tagad iekļuvušas Eiropā apdraudēto sugu sarakstā.

Pilnais ziņojums pieejams ŠEIT

Vairāk informācijas Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapā. 

Projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros notiek sugu izmiršanas riska novērtējums pēc  IUCN kritērijiem visās lielākajās organismu grupās, turpmāko četru gadu laikā aktualizējot Latvijas Sarkano grāmatu un īpaši aizsargājamo sugu sarakstu. IUCN ( International Union for Conservation of Nature) jeb Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība ir 1945. gadā dibināta organizācija, kuras mērķi ir vērsti uz zinātniski pamatotas informācijas par sugām un to stāvokli vākšanu un apkopošanu un publicēšanu, veidojot Sarkano grāmatu. Organizācija izstrādājusi vienotu metodiku, sugu stāvokļa novērtēšanai. 2021. gada aprīlī projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros Latvijā norisinājās pirmās plaša mēroga IUCN ekspertu apmācības. 

Krauklis. Foto: Selga Bērziņa
Projekta finansētāji un partneri