Aicinām uz projekta LIFE FOR SPECIES vidusposma semināru

Šī gada 27. aprīlī, plkst. 10:00, aicinām ikvienu interesentu uz LIFE for Species projekta vidusposma semināru. Pasākums norisināsies LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Magnum auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Lai piedalītos seminārā, līdz 24. aprīlim nepieciešams pieteikt savu dalību aizpildot reģistrācijas anketu.

Semināra laikā norisināsies arī ceļojošās fotoizstādes "Zaļie dārgumi" svinīgā atklāšana un labāko fotogrāfiju autoru apbalvošana.

Pasākuma programma pieejama šeit.

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķi ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Projektu realizē Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Projekta finansētāji un partneri