Aizvadītas mācības par vaskulāro augu sugu noteikšanu un aizsardzību

Jūlija vidū tika veiksmīgi aizvadīts Dabas aizsardzības pārvaldes un Daugavpils Universitātes rīkotais dabas ekspertu seminārs par apdraudēto vaskulāro augu sugu noteikšanu un aizsardzību. Pasākums rīkots projekta LIFE for Species ietvaros.

Apmācību laikā projekta LIFE FOR SPECIES un Daugavpils Universitātes lektori sniedza gan teorētiskās lekcijas par reti sastopamo augu sugu noteikšanu un aizsardzību, gan vadīja praktiskās nodarbības šo sugu dabiskajās dzīvotnēs un Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centrā Ilgas. 

Nodarbību laikā semināra dalībniekiem bija iespēja strādāt ar universitātes herbārija materiāliem, tādējādi mācoties atpazīt vairāk kā 30 semināra laikā apskatītās apdraudētās sugas. 

Daudzas no semināra laikā apskatītajām sugām ir sastopamas tikai atsevišķās un nereti arī attālās vietās Latvijā, līdz ar to herbārija izmantošana apmācībās nodrošina unikālu iespēju šīs sugas skatīt vienlaikus un vienkopus.

Projekta LIFE FOR SPECIES koordinators Jēkabs Dzenis norāda: "Apdraudēto un aizsargājamo sugu noteikšana prasmju pilnveide gan palīdz celt dabas ekspertu profesionālo kvalifikāciju, gan veicina precīzākas informācijas gūšanu par šo sugu izplatību".

Projekta finansētāji un partneri