Mēneša aizsargājamā suga – zaļziedu nakstvijole

Ik gadu Saulgriežu laikā dzirdam aicinājumu neplūkt retus un aizsargājamus augus. Arī projekta LIFE FOR SPECIES komanda pievienojas šim aicinājumam, uzsākot mēneša sugas akciju. Turpmāk, visu projekta norises laiku, ik mēnesi pastāstīsim par kādu no Latvijas retajām un īpaši aizsargājamām sugām.

Par jūnija aizsargājamo sugu nominējam zaļziedu naktsvijoli (Platanthera chlorantha), kas sastopama zālājos, mežmalās, arī krūmājos un tieši šobrīd – krāšņi zied. No savas līdzinieces un daudz populārākās sugas – smaržīgās naktsvijoles (Platanthera bifolia), zaļziedu naktsvijole atšķiras ar jumtiņveida putekšņlapu izvietojumu un ziediem, kas nesmaržo. Augs sastopams visā Latvijas teritorijā, taču valsts austrumdaļā ir lielākas izredzes to novērot.

Zaļziedu naktsvijole ir viena no Latvijā sastopamajām savvaļas orhideju sugām – vairums no tām ir īpaši aizsargājamas sugas. Savvaļas orhidejām nepieciešams ilgs laiks no sēkliņas līdz pat ziedošam augam – reizēm paiet pat 10 gadi un vairāk gadi. Tādēļ priecāsimies par šiem krāšņajiem augiem ar acīm, iemūžināsim fotogrāfijās, bet atstāsim noziedēt un sēklas izsēt dabā!

Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha. Foto: Maija Medne
Projekta finansētāji un partneri