Noslēdzies projekta LIFE FOR SPECIES vidusposma seminārs

Šī gada 27. aprīlī LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā veiksmīgi aizritēja projekta LIFE FOR SPECIES vidusposma seminārs. Tā laikā projekta komanda klātesošos interesentus iepazīstināja ar projektā līdz šim paveikto un turpmākajām aktivitātēm. Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 70 dalībnieki.

Projekta vadītāja Gunta Čekstere (LU Bioloģijas institūts).

Vidusposma semināra apmeklētājiem bija iespēja noklausīties arī vairākas lekcijas par dažādu sugu grupu apdraudētības izvērtēšanas rezultātiem, kā arī uzdot ekspertiem sev interesējošos jautājumus.

Tāpat, semināra laikā tika atzīmēts vēl kāds projektam nozīmīgs brīdis - tika atklāta projekta brošūra. Lai pilnvērtīgi informētu sabiedrību par sugu apdraudētību un to, kā iesaistīties sugu aizsardzībā, brošūra tapa daudz apjomīgāka, nekā sākotnēji plānots. Pēc vidusposma semināra norises, brošūra drukātā formā ikvienam interesentam brīvi pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē un Latvijas Universitātē, bet elektroniskā formātā tā pieejama šeit.

Vaskulāro augu sugu grupas koordinatore Liene Auniņa (LU Bioloģijas institūts).

Semināra noslēgumā norisinājās ceļojošās fotoizstādes "Zaļie dārgumi" svinīgā atklāšana un labāko fotogrāfiju autoru apbalvošana. Par to vairāk var uzzināt šeit.

Ernesta Mediņa muzikālais priekšnesums fotokonkursa "Zaļie dārgumi" apbalvošanas ceremonijas laikā.

Foto no pasākuma iespējams apskatīt šeit.

Projekta LIFE FOR SPECIES mērķi ir aktualizēt aizsargājamo un apdraudēto sugu sarakstu, balstoties uz zinātniski pamatotiem kritērijiem, sagatavojot priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, uzlabot datu kvalitāti un pieejamību par sugām, kā arī palielināt sabiedrības un ieinteresēto pušu informētību un aktīvu rīcību sugu aizsardzībā Latvijā. Projektu realizē Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts sadarbībā ar projekta partneriem – Dabas aizsardzības pārvaldi, Daugavpils Universitāti un Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

Projekta finansētāji un partneri