Novembra mēneša aizsargājamā suga - Hellera ķīļlape

Lai arī dabā vietām jau parādās pirmais sniegs, mežā visu gadu var ieraudzīt daudzveidīgo sūnu pasauli. Mēneša sugas godā ceļam sīku, bet nozīmīgu sūnu – Hellera ķīļlapi!

Hellera ķīllape Anastrophyllum hellerianum ir neliela, grūti pamanāma sūna, izmērā līdz 1 mm. Vislabāk to dabā var apskatīt, izmantojot lupu. Dzinumi ir zaļi, taču to galos veidojas tumši sarkanas gemmas jeb vairķermenīši, kas palīdz sūnu atšķirt no citām līdzīgām sugām. Hellera ķīļlape sastopama dabiskos, netraucētos mežos ar skujkoku kritalām. Uz kritalas sūna meklējama tuvāk meža zemsedzei, kur ilgāk saglabājas mitrums. Sugas izdzīvošanai mežā nepieciešama mirusī koksne dažādās sadalīšanās pakāpēs.

Hellera ķīllape sastopama Eiropā un Ziemeļamerikā. Latvijā suga novērota retumis visā teritorijā. Sugu apdraud dabisku, ilgstoši netraucētu mežu izciršana. 

Hellea ķīīļlape Anastrophyllum hellerianum. Foto: Ansis Opmanis
Hellea ķīīļlape Anastrophyllum hellerianum. Foto: Ansis Opmanis

Projekta finansētāji un partneri