Projekts LIFE FOR SPECIES piedalās Zinātnieku naktī 2021

Šogad Zinātnieku nakts 2021 norisinājās 30. aprīlī no plkst. 18:00 līdz 23:00, pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju. Projekts LIFE FOR SPECIES pasākumā piedalījās ar testu "Vai atpazīsti īpaši aizsargājamas sugas?", kā arī nelielu tiešsaistes stāstu par testā pieminētajām sugām.

ZInātnieku nakts 2021 norisinājās tiešsaistē,  mājas lapā www.zinatniekunakts2021.lv, pulcējot ap 4000 interesentu, kas varēja tiešsaistē noskatīties 200 dažādu aktivitāšu, ko bija sagatavojušas dažādas Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas. Pasākumā piedalījās arī Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts un projekts LIFE FOR SPECIES, piedāvājot ekspo zonā aizpildīt testu ar īpaši aizsargājamo sugu atpazīšanu.
Testā apkopoti attēli ar 15 dažādu organismu īpaši aizsargājamām sugām. ZInātnieku nakts tiešraides laikā Sinistrum zālē projekta komunikācijas vadītāja Maija Medne tiešsaistē dalījās ar nelielu stāstījumu par šīm sugām, atklājot visiem testa pareizās atbildes. 
No testā tesniegtajām atbildēm var secināt, ka ir īpaši aizsargājamās sugas, kuras labi atpazīst liela sabiedrības daļa (meža silpurene, peldošais ezerrieksts, lapkoku praulgrauzis), savukārt šķietami populāru sugu atpazīšana pasākuma apmeklētājiem nevedās (lasis, mazais ērglis). 

Testu joprojām ir iespējams aizpildīt un savas zināšanas pārbaudīt šajā saitē:  Tests - vai pazīsti Latvijas aizsargājamās sugas?

Projekta finansētāji un partneri