Septembra mēneša aizsargājamā suga – lielais torņgliemezis

Mitrais laiks no paslēptuvēm izvilina dažādus gliemjus un gliemežus, kas rudenīgajos mežos lēni slīd pa koku stumbriem, kritalām un sūnām. Tādēļ septembra aizsargājamās sugas godā ieceļam reti sastopamo lielo torņgliemezi.

Lielais torņgliemezis Ena montana ir tipisks dabisku, cilvēka maz traucētu mežu iemītnieks. Gliemeža tumši brūnā čaula ir apmēram 15 mm gara un 6 mm plata, olveidīga un veidota no vairākiem vijumiem. Mitrā laikā lielo torņgliemezi var ieraudzīt lēni slīdam pa koku stumbriem, kritalām vai  akmeņiem. Savukārt sausumā un ziemā nelielais dzīvnieks patveras meža nobiru slānī.

Lielais torņgliemezis ir izplatīts Eiropas centrālo reģionu platlapju mežos. Latvijā tas ir reti sastopams – lielākoties Gaujas Nacionālā parka apkaimē, tomēr ir nedaudzas atradnes arī Latvijas ziemeļaustrumos, austrumos un centrālajā daļā. Gliemezis labprāt apdzīvo platlapju mežus ar paaugstinātu mitruma līmeni, tajā skaitā gravu un nogāžu mežus.

Pašreiz lielo torņgliemežu populāciju pasaulē vērtē kā stabilu, tomēr sugu nākotnē var apdraudēt piemērotu dzīvotņu zudums.

Suga iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā, kā arī sarakstā par īpaši aizsargājamām un ierobežoti izmantojamām īpaši aizsargājamām sugām.

Lielais torņgliemezis Ena montana. Foto: M.Medne
Lielā torņgliemeža izplatība Latvijā. Karte: J.Ukass
Lielais torņgliemezis Ena montana. Video: M.Medne
Projekta finansētāji un partneri